Patronat

patron medialnyOgólne warunki przyznania patronatu medialnego przez portal wADIDASACH.pl

O objęcie imprezy patronatem medialnym mogą ubiegać się organizatorzy imprez sportowych, promujących aktywny i zdrowy tryb życia, zarówno dla dorosłych, młodzieży jak i dzieci.

Warunkiem objęcia patronatem medialnym jest akceptacja ogólnych warunków przyznania patronatu medialnego, wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie skanu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wniosku o objęcie patronatem medialnym najpóźniej na 14 dni przed planowaną imprezą (licząc od daty wysłania e-maila lub daty stempla pocztowego), umieszczenie logotypu portalu wADIDASACH.pl wraz z adresem internetowym strony: www.wadidasach.pl na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z przedsięwzięciem oraz stronie internetowej organizatora. Dodatkowo w miejscu imprezy wADIDASACH.pl zastrzega sobie prawo do ekspozycji reklam z logo i adresem strony internetowej.

 

Organizator imprezy zobowiązany jest ponadto do:

» umieszczenia logotypu wADIDASACH.pl na plakatach i innych materiałach promujących imprezę,

» umieszczenia logotypu wADIDASACH.pl we wszelkich reklamach promujących dane wydarzenie,

» przedstawienia projektu plakatu do akceptacji przez Redakcję wADIDASACH.pl,

» w przypadku imprez biletowanych, przekazania przynajmniej 2 dwuosobowych zaproszeń które zostaną rozdane w konkursie internetowym oraz akredytacji dla redaktorów i fotoreporterów portalu wADIDASACH.pl,

» umożliwienia fotoreporterom portalu wADIDASACH.pl fotografowania imprezy i późniejszego wykorzystania zdjęć na portalu,

» umożliwienia dystrybucji materiałów promocyjnych wADIDASACH.pl podczas imprezy,

» umożliwienia ekspozycji baneru reklamowego wADIDASACH.pl podczas imprezy,

» w ciągu 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia należy przesłać komplet materiałów promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zawierających logo portalu wADIDASACH.pl.

 

W ramach patronatu medialnego wADIDASACH.pl gwarantuje:

Na portalu wADIDASACH.pl:

» zamieszczenie przed imprezą zapowiedzi w formie zaproszenia dla użytkowników portalu, przygotowanej na podstawie materiałów przesłanych przez organizatora,

» utworzenie FanSportGrupy o imprezie: dodawanie w niej newsów, zdjęć, filmików,

» zamieszczenie, przygotowanej przez organizatora, relacji o imprezie po jej zakończeniu,

Na fanpage’u wADIDASACH.pl

» zamieszczenie przed imprezą zapowiedzi w formie zaproszenia, przygotowanej na podstawie materiałów przesłanych przez organizatora,

» po zakończeniu imprezy informacja (relacja+galeria zdjęć).

 

Uwaga!

» Wniosek o objęcie patronatem medialnym należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres:

WADIDASACH.PL Sp. z o.o.
ul. Cypryjska 2G
02-761 Warszawa
z dopiskiem: „Patronat medialny”

» Do przekazanych materiałów należy dołączyć podpisane oświadczenie, o tym iż przekazane materiały nie naruszają praw autorskich osób trzecich oraz, że Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane materiały.

» wADIDASACH.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje i materiały przekazane do emisji przez Organizatorów imprez objętych patronatem medialnym. Wyłączną odpowiedzialność ponosi Organizator imprez objętych patronatem.

» Objęcie patronatem medialnym imprezy lub przedsięwzięcia nie oznacza automatycznie przygotowania przez portal relacji z imprezy.

» O decyzji w sprawie przyznania patronatu wnioskodawca zostanie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie.

» Redakcja wADIDASACH.pl rości sobie prawo do odrzucenia propozycji objęcia patronatu bez podania przyczyny.

» W przypadku naruszenia przez wnioskodawcę ogólnych warunków przyznania patronatu medialnego, portal wADIDASACH.pl może zaprzestać promocji danego wydarzenia.

» Portal wADIDASACH.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub nieścisłości w informacji dotyczącej danej imprezy, którą otrzyma od organizatora.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek o objęcie patronatem medialnym (pdf)

rejestruj2