Badminton

Ilość wyświetleń: 3292
Kategoria: Sporty letnie

Inaczej kometka. Gra polegająca na przebijaniu nad siatką, za pomocą rakietki, lotki. Gra dwu lub czteroosobowa.

 

Dyscyplina olimpijska: TAK 

 

HISTORIA

Bardzo podoba gra była już znana 2 tys.lat temu w Indiach pod nazwą poona. W Europie pojawia się w średniowieczu pod nazwą wolant i federball. Początek badmintona datuje się na 1872 kiedy to książe Beaufort przedstawił w miejscowości Badminton (Wielka Brytania) przestawił zasady gry.


ZASADY GRY

Losowanie

Przed rozpoczęciem meczu dokonuje się losowania. Strona wygrywająca wybiera jedną z możliwości:
- pierwsza serwuje lub odbiera,
- rozpoczyna mecz na jednej lub drugiej stronie boiska.
Strona przegrywająca wybiera jedną z pozostałych możliwości.

Serw

Przy prawidłowym serwie:

- żadna ze stron nie powoduje nieuzasadnionego opóźnienia w serwowaniu gdy serwujący i odbierający są gotowi do serwu. Po wykonaniu ruchu do tyłu głowicą rakiety serwującego każde opóźnienie rozpoczęcia serwu jest opóźnieniem nieuzasadnionym,
- serwujący i odbierający stoją na przeciwległych polach serwisowych po przekątnej bez dotykania linii ograniczających te pola,
- dowolna część obu stóp serwującego i odbierającego dotyka powierzchni boiska w pozycji nieruchomej od początku serwu do jego wykonania,
- rakieta serwującego uderza najpierw w podstawę lotki,
- w momencie odbicia rakietą serwującego cała lotka jest poniżej jego talii. Talię określa się jako domyślną linię wokół ciała na poziomie najniższej części dolnego żebra,
- trzonek rakiety serwującego podczas odbicia lotki jest skierowany w dół,
- ruch rakiety serwującego odbywa się do przodu od początku serwu do jego wykonania,
- tor lotu lotki jest skierowany do góry od rakiety serwującego, przechodzi ponad siatką tak, aby bez przeszkód upadła na pole serwisowe odbierającego (tzn. na lub wewnątrz linii ograniczających),
- próbując zaserwować serwujący trafia w lotkę.

Od gotowości zawodników do serwu pierwszy ruch w przód głowicą rakiety serwującego jest początkiem serwu. Rozpoczęty serw jest wykonany gdy lotka jest odbita rakietą serwującego lub serwujący próbując zaserwować nie trafia w lotkę. Serwujący nie serwuje dopóki odbierający nie jest gotowy. Jednakże odbierający jest uznany za gotowego jeżeli próbuje odebrać zaserwowaną lotkę.

W grze podwójnej podczas serwowania partnerzy mogą przyjąć na swoich boiskach dowolną pozycję nie zasłaniającą przeciwnika serwującego lub odbierającego.

Punktacja

Mecz trwa do dwóch wygranych setów, chyba że ustalono inaczej. Strona, która pierwsza zdobywa 21. punkt wygrywa seta. Jeżeli strony osiągną wynik 20:20 to seta wygrywa strona zdobywająca przewagę dwóch punktów. Jeżeli strony osiągną wynik 29:29 to seta wygrywa strona zdobywająca 30. punkt. Strona wygrywająca seta serwuje jako pierwsza w następnym secie.

Strona wygrywająca wymianę dodaje punkt do swojego wyniku. Strona wygrywa wymianę gdy strona przeciwna popełnia błąd albo lotka przestaje być w grze dotykając podłoża w boisku strony przeciwnej.

Zmiana stron boiska

Zawodnicy zmieniają strony boiska:
- po zakończeniu pierwszego seta;
- po zakończeniu drugiego seta jeżeli będzie set trzeci; oraz
- w trzecim secie gdy pierwsza ze stron zdobywa 11 punkt.

Błędy pól serwisowych

Błąd pól serwisowych popełnia się gdy zawodnik serwuje lub odbiera:
- poza kolejnością,
- na złym polu serwisowym.
Jeżeli błąd pól serwisowych zostaje odkryty jest on poprawiany a aktualny wynik pozostaje.

Błędy

Błędem jest, jeżeli:

- Serw jest nieprawidłowy,
- Zaserwowana lotka:
- zaczepia się na siatce i pozostaje zawieszona na jej górnym brzegu,
- po przelocie nad siatką zaczepia się na niej,
- jest odbita przez partnera odbierającego.
- Lotka jest w grze i:
- upada poza liniami ograniczającymi boisko,
- przelatuje przez lub pod siatką,
- nie przelatuje ponad siatką,
- dotyka sufitu lub ścian,
- dotyka zawodnika lub jego ubioru,
- dotyka każdego innego przedmiotu lub osoby spoza boiska,
- zostaje złapana i przytrzymana na rakiecie a następnie rzucona podczas wykonywania uderzenia,
- zostaje odbita kolejno dwukrotnie przez tego samego zawodnika. Jednakże lotka odbita głowicą i polem naciągu rakiety jednym uderzeniem nie jest błędem,
- zostaje odbita przez zawodnika a bezpośrednio po nim przez jego partnera,
- dotyka rakiety zawodnika i nie leci w kierunku boiska przeciwnika.
- W grze zawodnik:
- dotyka siatki lub słupków rakietą, ciałem lub ubiorem,
- wkracza na boisko przeciwnika rakietą lub ciałem ponad siatką z wyjątkiem, kiedy uderzający podąża za lotką rakietą ponad siatką podczas uderzenia po odbiciu lotki po swojej stronie siatki,
- wkracza na boisko przeciwnika rakietą lub ciałem pod siatką przeszkadzając lub rozpraszając przeciwnika,
- przeszkadza przeciwnikowi tzn. uniemożliwia mu prawidłowe uderzenie lotki przelatującej nad siatką,
- rozmyślnie rozprasza przeciwnika krzycząc lub gestykulując.
- Zawodnik jest winien uporczywych lub złośliwych wykroczeń.


Gra pojedyncza

Pola serwowania

Zawodnicy serwują i odbierają na swoich właściwych prawych polach serwisowych gdy serwujący nie zdobywa lub zdobywa parzystą ilość punktów w danym secie. Zawodnicy serwują i odbierają na swoich właściwych lewych polach serwisowych gdy serwujący zdobywa nieparzystą ilość punktów w danym secie.

Porządek gry a pozycja na boisku

Podczas wymiany lotka jest odbijana naprzemiennie przez serwującego i odbierającego z dowolnej pozycji po swojej stronie siatki dopóki lotka nie przestanie być w grze.

Punktacja a serwowanie

Jeżeli serwujący wygrywa wymianę zdobywa punkt. Następnie serwuje ponownie z przyległego pola serwisowego. Jeżeli odbierający wygrywa wymianę zdobywa punkt i staje się serwującym.


Gra podwójna

Pola serwisowe

Zawodnik strony serwującej serwuje z prawego pola serwisowego gdy strona serwująca nie zdobywa lub zdobywa parzystą ilość punktów w danym secie. Zawodnik strony serwującej serwuje z lewego pola serwisowego gdy strona serwująca zdobywa nieparzystą ilość punktów w danym secie.

Zawodnik strony odbierającej ostatnio serwujący pozostaje na polu serwisowym, z którego serwował. Wzór odwrotny stosuje się do partnera odbierającego. Zawodnik strony odbierającej stojący na przeciwnym polu serwisowym po przekątnej staje się odbierającym.

Zawodnicy nie zmieniają swoich właściwych pól serwisowych dopóki nie zdobędą punktu będąc stroną serwującą. Serw w dowolnej kolejności jest wykonywany z pola serwisowego właściwego dla wyniku strony serwującej oprócz przypadku błędu pól serwisowych.

Porządek gry a pozycja na boisku

Po odbiorze serwu podczas wymiany lotka jest odbijana naprzemiennie przez dowolnego zawodnika strony serwującej i dowolnego zawodnika strony odbierającej z dowolnej pozycji po swojej stronie siatki dopóki lotka nie przestanie być w grze.

Punktacja a serwowanie

Jeżeli strona serwująca wygrywa wymianę zdobywa punkt. Serwujący serwuje ponownie z przyległego pola serwisowego. Jeżeli strona odbierająca wygrywa wymianę zdobywa punkt i staje się stroną serwującą.

Kolejność serwowania

W danym secie prawo do serwu przechodzi kolejno od pierwszego serwującego rozpoczynającego seta z prawego pola serwisowego:
- do partnera pierwszego odbierającego,
- do partnera pierwszego serwującego,
- do pierwszego odbierającego,
- do pierwszego serwującego i tak dalej.

Żaden z zawodników nie serwuje ani nie odbiera poza kolejnością, nie odbiera także dwóch kolejnych serwów w danym secie oprócz przypadku błędu pól serwisowych. W następnym secie każdy z zawodników strony wygrywającej może pierwszy serwować tak jak każdy z zawodników strony przegrywającej może pierwszy odbierać.

 

BOISKO

badminton boiskoBoisko jest prostokątem wyznaczonym liniami o szerokości 40 mm. Linie wyznaczające boisko są łatwo dostrzegalne najlepiej koloru białego lub żółtego. Wszystkie linie należą do obszaru, który tworzą.

Słupki o wysokości 1,55 m od powierzchni boiska stoją pionowo gdy siatka jest naprężona. Słupki są ustawione na liniach bocznych do gry podwójnej, niezależnie czy rozgrywana jest gra pojedyncza czy podwójna. Słupki i ich podpory nie wchodzą do wewnątrz boiska. Siatka jest wykonana z ciemnego sznurka równej grubości o wymiarach oczek nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 mm. Siatka ma 760 mm szerokości i co najmniej 6,1 m długości. Górny brzeg siatki jest obszyty z obu stron 75 mm białą taśmą z materiału owiniętą wokół sznurka lub linki. Taśma ta pozostaje na wierzchu sznurka lub linki. Sznurek lub linka jest mocno naprężona równo z wierzchołkami słupków. Mierząc od powierzchni boiska górny brzeg siatki jest na wysokości 1,524 m nad środkiem boiska i 1,55 m nad liniami bocznymi do gry podwójnej. Nie ma szczelin pomiędzy końcami siatki i słupkami. Jeżeli potrzeba, to końce siatki są przywiązane do słupków na całej szerokości.

Zasady gry za Polskim Związkiem Badmintona

Polski Związek Badmintona
Międzynarodowa Federacja Badmintona

rejestruj2