Pływanie

Ilość wyświetleń: 2946
Kategoria: Sporty wodne

Pływanie jest popularną aktywnością rekreacyjną

i dyscypliną sportową.

 

Dyscyplina olimpijska: TAK

 

STYLE PŁYWANIA

Styl motylkowy (motylek, delfin) – najtrudniejszy do opanowania z czterech stylów pływania (nie licząc styl zmiennego), wymaga dużej siły i koordynacji ruchów, po stylu dowolnym jest najszybszym stylem pływania. Polega na jednoczesnym ruchu obu rąk nad wodą oraz odbijaniem się obiema nogami. Na jeden ruch ramionami przypadają dwa odbicia nogami. Ramiona są przenoszone jednocześnie nad powierzchnią wody do przodu, a następnie równocześnie do tyłu. Ciało pozostaje w pozycji na piersiach, jego ułożenie ulega zmianom w wyniku pionowych ruchów tułowia i współdziałającą pracą nóg. Cały ruch falisty rozpoczyna się od głowy po nogi. Ruchy nóg muszą być wykonywane w sposób równoczesny.Styl grzbietowy – jedyny styl w którym pływa się na plecach. Podczas pływania silnie wymachujemy ręce za siebie, a nogami wybijamy wodę w górę. W trakcie ruchu ramion z wody pierwszy wychodzi bark, później kciuk. W powietrzu obracamy dłoń tak by po zetknięciu z taflą wody jako pierwszy zanurzył się mały palec. Pod wodą następuje dynamiczne odepchnięcie z jednoczesnym nakreśleniem kształtu litery „S”.Styl klasyczny – potoczna nazwa tego stylu to żabka, polega na naśladowaniu ruchów pływającej żaby. W przeciwieństwie do stylu motylkowego i grzbietowego w stylu klasycznym zarówno lewa jak i prawa strona ciała wykonują te same ruchy. W zsynchronizowanej kolejności wykonujemy podkurczanie nóg i oburęczny wymach boczny rąk.Styl dowolny – to styl w którym zawodnik może płynąć dowolnym sposobem. Jednak najczęściej zawodnicy płyną kraulem, czyli najszybszym sposobem pływania. Płynąc kraulem znajdujemy się w pozycji głową skierowaną do dna basenu. Nogami wykonujemy „nożyce”, przy równoczesnym naprzemianstronnym ruchu rąk. Ruch ten polega na wyciąganiu na zmianę ręki przed siebie nad wodą i podciąganiu jej z powrotem pod wodą. Szybkość to zasługa w 70% pracy rąk i w 30% nóg. Oddech wykonujemy poprzez częściowe wystawianie głowy nad wodę wzdłuż jednej z rąk.Styl zmienny – połączenie czterech wyżej wymienionych stylów pływania. Zawody w tym stylu odbywają się zarówno indywidualnie jak i w sztafecie.

rejestruj2