Taniec

Ilość wyświetleń: 2510
Kategoria: Sporty indywidualne

Taniec to poruszanie się w rytm muzyki, zazwyczaj parami lub w grupie, albo w pojedynkę.

Taniec zdecydowanie łatwiej pokazać niż opisać, dlatego też zapraszamy do obejrzenia, posłuchania i oczywiście spróbowania własnych sił :)


Rodzaje tańca towarzyskiego

Tańce standardowe:

Walc angielski - jak nazwa mówi taniec, który wywodzi się z Anglii, jego ruchy i obroty wskazują na to, że jego ojcem był walc wiedeński.

Dziecko lat dwudziestych tego stulecia, a narodziny tego walca przypisywane są Anglikom, gdyż jako naród utarło się mówić, że są to ludzie o uosobieniu raczej melancholijno-flegmatycznym i w ówczesnych czasach nie wykazywali chęci do szybkich tańców. Dobrze tańczony sprawia wrażenie ruchu łodzi poruszającej się po regularnie wznoszących się i opadających falach. Swym charakterem symbolizuje parę młodych zakochanych ludzi z ufnością myślących o wspólnej przyszłości.


 

Tango (wcześniej taniec latynoamerykański) – ma wiele odmian, jednak najbardziej znane jej tango argentyńskie. Do Europy przybyło jako taniec latynoamerykański. Natomiast historia dowodzi, że pochodzenie swe zawdzięcza nie jednej rasie i krajowi. Kształtowanie trwało wieki, a nasycały je elementy tańców niewolników afrykańskich.

Charakterystyczny jest kontrast pomiędzy ruchem twardym i miękkim, w pewnym sensie naśladuje ruchy dzikich kotów. Posiada specyficzną atmosferę, pełną niepokoju, gwałtownych i nieoczekiwanych zwrotów ciała. W wykonaniu zaawansowanych par tango posiada ukrytą treść, czasami prawie dramatycznego napięcia, to konflikt rozgrywający się tanecznie i do końca nie rozwiązany. To nie tylko taniec - to styl.

 

Walc wiedeński - król tańców salonowych, źródło upojeń starszego pokolenia. Także romantyczny jak walc angielski, lecz dwa razy szybszy, tańczony równym wirującym ruchem i nie posiadający wielu figur.

Pochodzenia niemieckiego, lecz dzięki muzyce Straussa stał się symbolem Austrii, a ściślej mówiąc Wiednia. Dzięki niemu zapoczątkowany został rozwój tańca towarzyskiego w Europie. Do dziś chętnie tańczony, chociaż na turniejach w Anglii czasami pomijany.


 

Foxtrot - szybki taniec towarzyski, z akcentowaną trzecią ćwiartką taktu, wywodzący się z ragtime'u, rozpowszechniony w Europie po I wojnie światowej.

Odmianą fokstrota w tempie wolnym jest slow-fox (wym. sleu-fox), two-step (wym. tu-step), a w szybszym - one-step (wym. uan step). Foxtrot to angielskie określenie oznaczające krok lisa. Bardzo modny na początku naszego wieku, prawdziwie dowolny, nie mający ustalonych reguł.

 

Quickstep- szybka odmiana fokstrota, tryskająca energią, odmiennym stylem i charakterem, ukształtowana pod wpływem charlestona, regtimeu i onestepa, zaproponowana na kongresie nauczycieli tańca w 1924r. Symbolizować może młodych ludzi pełnych radości życia, cieszących się każdą wspólnie przeżytą chwilą poprzez podskoki, kroki biegane, szybkie zmiany kierunku, figury obrotowe i progresywne.

Wymaga niezłej kondycji i dobrej koordynacji.


 

Tańce latynoamerykańskie:


Samba - miejscem narodzin samby jest Brazylia, gdzie taniec ten wywodzący się z rytmów i pieśni niewolników afrykańskich, miał swoją pierwotną odmianę ludową tańczoną w grupach i miejską tańczoną parami.

Po kilku nie uwieńczonych powodzeniem próbach wejścia na parkiety europejskie samba jako taniec towarzyski zdobyła popularność dopiero po II Wojnie Światowej. Cechuje ją wyraźny rytm podkreślany przez instrumenty perkusyjne.


 

Cha-cha - melodia i rytm tańca ukształtowały się na kanwie kubańskiej muzyki ludowej wzbogaconej o elementy jazzowe. Taniec obrazuje zabawę latynoskich macho eksponujących swoją męskość.

 

Rumba - ma rodowód kubański. Prawdziwą, ludową rumbę cechuje gwałtowny erotyczny charakter, a od strony muzycznej jej najbardziej charakterystyczną cechą jest rytm podkreślany przy użyciu specjalnych instrumentów perkusyjnych.

Do Europy taniec ten przywędrował w roku 1929 prezentowany przez kubańskich tancerzy. Pierwotnie rytmy te nie przyjęły się z uwagi na zbyt egzotyczne.


 

Pasodoble (wcześniej taniec standardowy)  - hiszpański taniec oddający atmosferę areny i walki byków - corridę. Muzyka o charakterze marszowym wyzwala narastające napięcie, by przez poszczególne akcenty wzbudzić entuzjazm w ostatnim uderzeniu. Bardzo widowiskowy, a tancerze specjalnie przygotowują się do rozpoczęcia przyjmując pozy i wprowadzając nastrój, by ruszyć z pierwszym uderzeniem muzyki.

 

Jive - taneczna muzyka jazzowa - swing - zrodziła swoje formy taneczne w Ameryce w następstwie wzmożenia ekspresji ruchów, wprowadzenia akrobatycznych figur - taniec zwany rock'and'roll.

rejestruj2